Click on the slide!

Business Continuity Plan (BCP) test & training

Awareness raising with BCP test & training. Practise the BCP maintenance service procedure. Increase the effectiveness of emergency decision-making and communication.

MORE
Click on the slide!

BCP & DRP Audit

SAFE&SMART Audit Service

SAFE&SMART Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan Audit Service

MORE
Click on the slide!

Server Migratoin & Virtualization

Built on Open Source Software & VMware virtualization platform

Built on Open Source Software & VMware virtualization platform

MORE
Click on the slide!

LINUX migration

Open Source Training Program >> Open Source Training Program

Open Source IT Consultancy

Open Source IT Consultancy: How To Become Free!

MORE
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
BCP Audit PDF Print E-mail

BCP, business continuity AUDIT
 
How big a problem might occur in a company computer disaster?
 
Do you know exactly how long his colleagues are able to recover your business processes required by service level?
 
I wonder how much money does it cost you per hour?
 
Much is spent on IT services company, with szekembereket applies the necessary security regulations. Despite this, you are sure that a disaster might occur IT colleagues have all the information on the whole, are essential for the recovery?
 
If you say that everything's okay, that's enough for you?
 
Is IT security regulations, BCP Plan, DRP plan. Colleagues have already been tested? Last when? What is the outcome? What is included in the report?

Is there such a protocol?
 
Continue are you sure that you do not need the security provisions of the Rules (BCP, DRP) with test report the exercise?
 
Our company, SAFE & SMART service to customers trying to help those who have already done much of the high level of IT security implementation, but would like to check that the theory works in practice!

Exercise in the maintenance process at BCP!

Increase the effectiveness of communication and decision-making in an emergency!

 
BCP-audit business continuity:
 
My colleagues in the presence of the auditor is subject to the regulations in force on the basis of the whole recovery process, step by step.
 
To document the recovery process steps.
 
Measure the length of the restoration.
 
Examine the capability of staff.
 
Analyze the impact of business processes.
 
Formed to explore the possible bad practice.
 
We define the external dependencies.
 
We assess that al doubt whether any of the information that are essential for the recovery process. Often surprisingly simple questions may pose a problem!
 
Our company has accumulated during the analysis of audit results and, if necessary, propose amendments to it.
 
All audit related information gathered will remain anonymous and the information contained in the third edition to our privacy statement, signed lock out!

 

BCP ÜZLETFOLYTONOSSÁGI AUDIT
 
Mekkora problémát jelenthet cégének egy esetlegesen bekövetkez? informatikai katasztrófa?
 
Tudja Ön pontosan, hogy kollégái mennyi id? alatt képesek visszaállítani üzleti folyamatait az Ön által megkívánt szolgáltatási szintre?
 
Vajon mennyi pénzt jelent ez Önnek óránként?
 
Sokat költ cége informatikai szolgáltatásokra, megfelel? szekembereket alkalmaz, rendelkezik a szükséges biztonsági szabályzatokkal. Mindezek ellenére biztos Ön abban, hogy egy esetlegesen bekövetkez? informatikai katasztrófahelyzetben kollégái rendelkeznek mindazon információk összességével, amelyek nélkülözhetetlenek a helyreállításhoz?
 
Ha azt mondják, hogy minden a legnagyobb rendben, Önnek elég ennyi?
 
Van informatikai biztonsági szabályzata, BCP terve, DRP terve. Tesztelték már kollégái? Utoljára mikor? Milyen eredménnyel? Mi szerepel a jegyz?könyekben? Van ilyen jegyz?könyv?
 
Továbbra is biztos Ön abban, hogy nincs szüksége a biztonsági szabályzat rendelkezéseinek (BCP, DRP) ellen?rzött teszkörnyezetben történ? gyakorlására?
 
Cégünk SAFE&SMART szolgáltatása azoknak az ügyfeleknek próbál segíteni, akik már sokat tettek a magas szint? informatikai biztonság megvalósításáért, de szeretnének megy?zödni arról, hogy az elmélet a gyakorlatban is m?ködik!

Gyakorolja a BCP karbantartási procedúrát!

Növelje a vészhelyzeti döntéshozatal és kommunikáció hatékonyságát!

 
BCP ÜZLETFOLYTONOSSÁGI AUDIT keretében:
 
Saját munkatársai az auditor jelenlétében végzik el a hatályos szabályzatok alapján az egész helyreállítási folyamatot, lépésr?l lépésre.
 
Dokumentáljuk a helyreállítási folyamat lépéseit.
 
Mérjük a helyreállítás id?tartamát.
 
Vizsgáljuk a munkatársak rátermettségét.
 
Elemezzük a szolgáltatáskiesés üzleti folyamatokra gyakorolt hatását.
 
Feltérképezzük az esetlegesen kialakult rossz gyakorlatot.
 
Meghatározzuk a küls? függ?ségeket.
 
Felmérjük, hogy munkatársai kétséget kizáróan rendelkeznek-e mindazon információval, amelyek feltétlenül szükségesek a helyreállítási folyamat során. Gyakran megdöbbent?en egyszer? kérdések is gondot jelenthetnek!
 
Cégünk elemzi az audit során összegy?lt eredményeket és szükség esetén módosítási javaslatokat teszünk.
 
Minden, audittal kapcsolatban összegy?lt információt bizalmasan kezelünk és az információk kiadását harmadik szerepl? felé az általunk aláírt titoktartási nyilatkozat zár ki!

 

 

 

 

OSS Consulting User LoginContact Form

Fill it!
Full Name (*)
Please type your full name.
E-mail (*)
Invalid email address.
Number of Employees (*)
Please tell us how big is your company.
Position (*)
Please specify your position in the company
How should we contact you?
Your telephone number
Invalid Input
When would you like to be contacted? (*)
Please select a date when we should contact you.
What kind of service do you need? (*)
Invalid Input
  

Online IT Consulting Content Category

server migration